Uruchomienia

Są podstawową kategorią naszej działalności. Naszym celem jest zapewnienie, że dany system/ układ został wykonany zgodnie z projektem, sprawdzenie czy poszczególne urządzenia/maszyny elektryczne pracują zgodnie z przeznaczeniem. W miarę możliwości usuwamy błędy projektowe i wprowadzamy ulepszenia.

Specjalizujemy się w uruchomieniach:

- układów zabezpieczeń elektrycznych na wyprowadzeniach mocy,
- układów synchronizacji,
- układów SZR i PPZ,
- układów zabezpieczeń i sterowania Linii SN/WN, transformatorów, napędów elektrycznych,
- układów zabezpieczeń różnicowych szyn.

 

Pragniemy przedstawić przykładowe uruchomienie jakie wykonaliśmy dla EC Siekierki. W kwietniu 2012 roku zakończyliśmy II etap projektu: „Badania i próby pomontażowe oraz uruchomienie urządzeń i układów elektrycznych wyprowadzenia mocy bloków nr 7, 8, 9, 10 w EC Siekierki po modernizacji w ramach zadania MIOS”

Pierwszy etap obejmował 2 bloki nr 9 i 10 o mocy 150MVA każdy. Drugi etap bloki nr 7,8 o mocy 150MVA każdy. Zakres wykonanych robót obejmował:

- Opracowanie programu prób, wyprowadzenia mocy z bloków 7, 8, 9, 10.
- Uzgodnienia i koordynacja realizacji z Zamawiającym, Dostawcami i firmami modernizującymi istniejące systemy sterowania i nadzoru.
- Badania aparatury pierwotnej – wyłącznik generatora, przekładniki prądowe i napięciowe wyprowadzenia mocy i zera generatora.
- Odbiór fabryczny zespołów CZAZ-GT u producenta.
- Badanie i próby pomontażowe układu zabezpieczeń bloku łącznie z nastawieniem zespołów CZAZ-GT.
- Badanie i próby pomontażowe obwodów pomiarowych napięciowych i prądowych bloku.
- Badanie i próby pomontażowe układu sterowania, blokad, sygnalizacji i pomiarów bloku.
- Badanie i próby pomontażowe układu chłodzenia i regulacji napięcia transformatora potrzeb własnych.
- Badanie i próby pomontażowe układu chłodzenia transformatora blokowego.
- Badanie i próby pomontażowe układu rejestracji zdarzeń i zakłóceń bloku.
- Badanie i próby pomontażowe układu synchronizacji.
- Badanie i próby pomontażowe układu regulatora napięcia w zakresie przeprowadzonych zmian.
- Badanie i próby pomontażowe regulatora turbiny w zakresie przeprowadzonych zmian.
- Kompleksowe próby funkcjonalne układu wyprowadzenia mocy.
- Próby prądem i napięciem pierwotnym zgodnie z opracowanym programem prób.
- Opracowanie wyników badań i prób oraz sporządzenie protokołów.