Badania okresowe

Wykonywanie badań okresowych, przeglądów i konserwacji urządzeń elektrycznych jest ważnym aspektem bezpieczeństwa każdej elektrowni czy innej instalacji przemysłowej. Czynności te pozwalają oszacować aktualny stan i funkcjonalność systemu lub jego części poprzez porównanie stanu zmierzonego podczas testu lub symulacji ze specyfikacją, projektem, dokumentacją techniczno ruchową lub innymi aktualnymi wytycznymi.

Wykonujemy przeglądy i badania okresowe systemów zabezpieczeń:

- generatorów,
- transformatorów,
- silników,
- linii średniego napięcia oraz wysokiego napięcia,
- różnicowych zabezpieczeń szyn,
- badania synchronizatorów i układów synchronizacji.

Przeprowadzamy testy zarówno nowych mikroprocesorowych zabezpieczeń jak i elektromechanicznych. Podczas testów robimy przegląd nastaw zabezpieczeń oraz sprawdzamy sposób działania na poszczególne grupy wyłączeniowe i sygnalizacje.

Sprawdzenia zabezpieczeń wykonujemy używając nowoczesnych trójfazowych lub jednofazowych testerów włoskiej firmy ISA.